Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả xuất cảnh năm 

Số liệu cập nhật lúc 24/07/2019 16:06

 • Thực tập sinh xuất cảnh (Tổng 734)Số lượng1234567050100150200

  Tháng Số lượng
  1 166
  2 100
  3 74
  4 92
  5 121
  6 90
  7 91
  Tháng Số lượng
  1 166
  2 100
  3 74
  4 92
  5 121
  6 90
  7 91
  Tổng 734
 • Du học sinh xuất cảnh (Tổng 219)Số lượng12345670255075100

  Tháng Số lượng
  1 6
  2 18
  3 33
  4 100
  5 7
  6 28
  7 27
  Tháng Số lượng
  1 6
  2 18
  3 33
  4 100
  5 7
  6 28
  7 27
  Tổng 219
 • Lao động Đài Loan xuất cảnh (Tổng 550)Số lượng12345670306090120

  Tháng Số lượng
  1 26
  2 50
  3 87
  4 100
  5 114
  6 106
  7 67
  Tháng Số lượng
  1 26
  2 50
  3 87
  4 100
  5 114
  6 106
  7 67
  Tổng 550
 • Thuyền viên Hàn Quốc xuất cảnh (Tổng 53)Số lượng12345670.07.515.022.530.0

  Tháng Số lượng
  1 7
  2 0
  3 9
  4 3
  5 0
  6 8
  7 26
  Tháng Số lượng
  1 7
  2 0
  3 9
  4 3
  5 0
  6 8
  7 26
  Tổng 53
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.